Terug

200 jaar Klootschieten op en rond de Haarlerheide

 

Op mijn ontdekkingsreis door het Reutumse kwam ik er al snel achter dat wie Reutum zegt, ook klootschieten zegt.

 

Reutum en klootschieten, dat heeft een lange geschiedenis.

 

Voor de geschiedenis van het klootschieten moet je bij Jan Lammerink zijn, volgens de mensen uit het dorp. Jan Lammerink heeft een groot aandeel gehad in het boek '175 jaar klootschieten op en rond de Haarlerheide (1997).'  Van Jan Lammerink kreeg ik digitaal aangereikt een samenvatting van een deel van bovenstaand boek. Deze ongewijzigde samenvatting is hieronder te lezen, inclusief de bijbehorende foto's.

 

Klootschieten op en rond de Haarlerheide

 

1.  Historie

2. 'De Uitdaging'

3.  Zilveren Kloot en Gedenkstenen

4. “De glorieuze overwinningen”

5. Slot, jubilea en EK deelname.

 

 

Deel 1 Historie

 

Al meer dan 200 jaar wordt op de Haarlerheidebaan nabij Reutum, de klootschietsport bedreven. In de 2de week van september wordt dit dan ook door de klootschietersvereniging van Reutum herdacht met veel festiviteiten. In dat kader een kleine terugblik in de historie. Uitleg van die historie, de uitdaging vroeger van Marke tegen Marke, de historische wedstrijden op Haarlerheide met o.a. de zilverenkloot wedstrijden. Ook de 3 gedenkstenen op het veld komen aan bod. In een 4-tal delen wordt het bovenstaande uitgelegd.

 

In de huidige moderne tijd zijn de klootschieters in elk dorp goed georganiseerd middels een vereniging met bestuur en voorzitter. In competitieverband worden in de verschillende afdelingen de wedstrijden georganiseerd. Vooral in Twente, de Achterhoek en Drenthe wordt volop de sport bedreven. Jaarlijks vinden de individuele Nederlandse Kampioenschappen plaats voor jeugd en senioren. Ook de Veld cup en straat cupwedstrijden worden door de Nederlandse Klootschieters Bond georganiseerd via loting. De winnaar gaat door naar de volgende ronde en uiteindelijk blijft een 2-tal verenigingen over die om de winst schiet. En tot slot de Europese kampioenschappen klootschieten die om de 4 jaren, gelijk met olympisch jaar worden georganiseerd. Maar hier later meer over.

 

Hoe anders was dit 200 jaren geleden op o.a. de Haarlerheide baan en in de rest van Nederland. In hemd en op sokken, de klompen uit en er werd geschoten. Een glorietijd was er in de Gouden Eeuw, maar ver hiervoor nog werd er al met de “Cloet”, kloot, geschoten. In de 14de en 15de eeuw was het een volkssport met overal “cloetbanen” buiten de stadspoorten. De heer Bruggeman heeft in 1962 hiervoor een manuscript geschreven over de geschiedenis van het klootschieten. Martin Meijerink heeft het Groot Klootschietersboek in 2005 uitgegeven met hierin uitvoerige uitleg van klootschieten in de historie en heden ten dage.

 

Al in 1390 zijn documenten gevonden dat er in de omgeving van Haarlem werd kloot- geschoten. De Graaf Albrecht van Beieren heeft in de Haarlemmerhout een “cloetbaan” laten aanleggen. Ook de hertog van Gelre (1467-1528) bezat bij zijn hof in Arnhem 2 “cloetbanen”. De Leidse Schepenen bepaalden in 1462 dat niet met stenen cloeten door de stad mocht worden geschoten. Wel mocht men met houten “cloeten”schieten maar moest men minimaal 40 meter van kerk, klooster of enig gesticht blijven. Houten “cloeten”, kloten, waren lichter en gaven minder schade. Men vond al snel uit om de houten cloet te verzwaren met lood door doorboring. Dat gaf meer snelheid.

 

In 1510 verbiedt Deventer het klootschieten buiten de Posten op de Teuge. In 1559 kwam er een nieuwe kerkelijke indeling. Utrecht werd aartsbisdom en Deventer een nieuw Bisdom. In 1583 mochten de Calvinisten hun godsdienst uitoefenen. Men ging vervolgens anders denken over vermaak en spelen op vooral zondag. Het Volk ging eerst buiten de stadsgrenzen klootschieten maar later dus op pleinen en straten binnen de stadsmuren. Het werd daarmee levensgevaarlijk en uiteindelijk ook verboden. Op het platteland was klootschieten populair bij boeren, burgers en regenten.

 

De tachtigjarige oorlog (1568-1648) met o.a. snelle ontwikkeling van handel en welvaart, geeft voor het gewone volk het klootschieten als afleiding voor het zware leven in die tijd. Vele uitdagingen van Dorp tegen Dorp of Marke tegen Marke vonden er plaats. Inzet was vaak wat geld welke nadien door de winnaar direct werd omgezet in drank en feestmaal. Door dit overmatig drankgelag werd uiteindelijk het klootschieten in het begin van de Gouden Eeuw weer verboden. In de steden komt het in ongebruik, op het platteland gaat het nog voort vooral in het Oosten van het land.

 

Dhr. van Koersveld uit Albergen. Zilveren Kloot 1929

 

Bekend is een historische uitdaging die op 27 januari 1747 plaatsvindt tussen de steden Ootmarsum en Oldenzaal. De klootschietstrijd had als inzet 80 dukaten die uiteindelijk Ootmarsum zou winnen. Maar geen dukaten, dus geknippel en Ootmarsum weet het Oldenzaals gemeentevaandel te bemachtigen en neemt deze als overwinnaar mee. Heden ten dage wordt nog steeds om de 5 jaren deze uitdaging middels de wedstrijd verschoten.

 

Op de Haarlerheide heeft in het verleden ook menigmaal een strijdtoneel plaats gevonden. Vooral tussen de Marken Rondom Reutum, Haarle, de Zoeke en Noordik daagden elkaar menigmaal uit. Er waren in het verleden ook een 3-tal banen op de Haarlerheide , de oude en nieuwe baan en de baan op het Lädderken.

In 1887 was Volthe heer en meester met klootschieten. De veuropschieter van Reutum, Lansink Gerrit (Gerrit Jan Stevelink uit Haarle), was al meer dan 30 jaren de veuropscheeter van Reutum. Hij had dan ook bedacht om de uitdaging tegen Volthe aan te gaan met 80 schutters elk 1 schot te doen. De kloot werd opgehangen bij veuropscheeter van Volthe die de uitdaging aannam. De wedstrijd werd verschoten en Reutum hield 5 personen over en had gewonnen. Dit krantenartikel is dan ook het oudste wat bekend is over de Marke Reutum en Haarle.

 

1929 De anwiezers voor waar de kloot moet langskomen soezen

 

In de 19de en 20ste eeuw werd vooral winterdag het klootschieten bedreven. Op de hard bevroren heide in de maanden januari, februari en maart vinden de meeste uitdagingen plaats. Ook de jongeren wisten uitdagingen aan te gaan. In de Twentsche Courant van maart 1891 staat dat er een wedstrijd was tussen Agelo en Reutum waaraan alleen jongens tot 15 jaar mochten deelnemen. Inzet was een rijksdaalder. De Reutumse jongens wisten te winnen.

Van Schutters uit het verleden, als Ven Jan (Jan Veenhuis) en Groothoes Gait (Gerard Groothuis) die in hun jeugdjaren gingen klootschieten tegen de jeugd van Vasse op het Lädderken. Dit was zo rond 1910 – 1915.

 

 

 

Deel 2. 'De Uitdaging' de uitleg van de uitdaging en historische wedstrijden op de Haarlerheide.

 

Al meer dan 200 jaar wordt op de Haarlerheide, nabij Reutum, de klootschietsport bedreven. Tegenwoordig in verenigingsverband waarbij de klootschieter in sportieve kleding menig wedstrijd schiet. Dat was voor 200 jaren terug en eigenlijk nog vele jaren en eeuwen daarvoor andere koek. In een dikke zwarte lakenvelder broek met daaronder een witte lange onderbroek, een dikke borstrok met hemd of besroen, geitenwollen sokken en natuurlijk met de pet op en op klompen. De wedstrijden vonden eigenlijk alleen maar in de winterse periode plaats. In januari, februari en maart, op de boerderij waren de werkzaamheden dan veel minder. Iedereen kon het dan ook beter wachten. Wedstrijdlocatie waren dan de bevroren heidevelden met onder andere de 3 banen op de Haarlerheide en Lädderken.

 

Het kon dan ook zo maar zijn dat een buurtschap een ander buurtschap ging uitdagen voor een klootschieterstreffen. Heden ten dage loopt alles volgens competities en programma’s die vooraf zijn gedateerd. Dat was vroeger wel anders, er was geen krant of telefoon wat we nu kennen. Toen, in de vorige eeuwen, was het de veuropscheeter van ieder buurtschap of Marke die het initiatief nam. In ieder buurtschap van Twente was wel bekend wie de sterkste en beste klootschieter was. Deze veuropscheeters wisten elkaar te vinden op de boerderij.

 

De hele voorbereiding voor een klootschiettreffen had iets sociaals, de samenhorigheid van buurschap, de onoverwinnelijkheid, de tactiek, de locatie en natuurlijk met hoeveel man komt men voor de stok. Die stok van ongeveer 2 meter wordt op de grond gelegd ten teken dat dit de plek is waar de schutter zijn schot aflevert. En natuurlijk werd er nauwkeurig op toegezien dat men er niet overheen ging.

 

Oud Twentse Courant verslaggever, Dick Schlutter, heeft in 1988 alle oude Twentse Couranten erop nageslagen. Hij heeft vanaf 1862 artikelen over klootschieten in Twente kunnen vinden. Uitdagingen werden aangekondigd met locatie en aantal deelnemers per Marke of buurtschap. En natuurlijk de geldelijke inzet. Vanaf 1883 valt op dat er veel meer wedstrijdverslagen in de Twentsche Courant komen. Dat zal komen doordat er meer kranten werden gelezen in de buurtschappen.

 

Zetkloot

De voorbereiding voor een wedstrijd werd dan in een buurtschap nauwkeurig bestudeert. Welke buurtschap gaan we uitdagen? Wat is wijs, met hoeveel schutters? En wat zal de inzet zijn.? Een “vrije kloot “of een “zetkloot”? Een vrije kloot is dat de tegenstander bepaalt met hoeveel man en aantal schoten per man de wedstrijd wordt verschoten. Bij een zetkloot zit bij de versierde uitdagingskloot een briefje met daarop de gegevens voor de wedstrijd.

 

Zetkloot met briefje

 

De beste buurtschappen wilden vaak de eer aan zich houden en namen vaak zonder te kijken de wedstrijd aan door de uitdagingskloot van het ijzer trekken. Wanneer een buurtschap een ander buurtschap uit ging dagen, dan ging de veuropscheeter met 2-tal buurtschap genoten naar de tegenpartij. Bij de veuropscheeter van de tegenpartij, gewoonlijk op de boerderij werden de mannen al tegemoet gezien. En wist men al dat er wat zat aan te komen. Bij het Los Vuur in de keuken werd koffie aangeboden zoals dat hoorde. Vervolgens kondigde de veuropscheeter aan dat ze de kloot gingen ophangen! Dat werd dan gedaan door een versierde kloot van touwtjes rondom voorzien en deze werd dan onder de Bozum, de schouw, opgehangen met of zonder de voorwaarden op een briefje.

 

Zo ging het in maart 1887 voor Reutum die de klootschieters van Volthe gingen uitdagen. Op 17 maart 1887 stond dit verslag in de Twentsche Courant. De Marke Reutum en Haarle wist dat Volthe heel sterk was met 20 – 25 man. Veuropscheeter Gait Lansink (Gerrit Jan Stevelink) en buurtschap genoten bedachten om met 80 man elk 1 schot de wedstrijd tegen Volthe aan te gaan. Zogezegd dus lopend gaat het gezelschap naar Volthe om de versierde kloot op te hangen met daarbij de voorwaarden op een briefje. Volthe hield de eer aan zich en trok de zetkloot van het ijzer en moest al 2 dagen later de strijd aangaan met 80 man in het veld. Na 75 schoten was het gedaan met Volthe, Reutum had nog 5 man over en won de strijd met 5 schoten voorsprong. De inzet werd omgezet in een kleutjesmoal waarbij veel drank werd genuttigd.

 

Ook kwamen volgens de verslagen uitdagingen van 1 man tegen 1 man voor over 30 of 50 schoten voor. De buurtschap liet dan de beste man naar voren treden, vaak de veuropscheeter. Maar soms maakt dan locatie weer wat uit. Is het alleen maar gooien door de lucht en de kloot loopt weinig uit, of kan deze ook behoorlijk doorrollen. Allemaal tactische omstandigheden. En bedenk dat het op een karrespoor door het veld ging met deels door schapen kort gehouden heidevelden. En dan nog de geldelijke inzet.!

 

Topper in 1887 staat in een wedstrijdverslag de klootschietstrijd tussen 3 klootschieters uit Rossum tegen 3 schutters uit Tubbergen. De beide Mansboeren (stege) en ’t Look tegen de 3 Dieksen uit Tubbergen

De beide Mansboeren (stege) en ’t Look uit Rossum.

 

De 3 Dieksen uit Tubbergen

 

Lutke Dieks, Hollink Dieks en Bos Dieks. Beide ploegen moesten 90 schoten schieten. De strijd ging steeds gelijk op onder toeziend oog van een grote menigte publiek. Bij het 90ste schot lag men bijna gelijk voor de stok. Lutke Dieks en ’t Look moesten het laatste schot leveren. Lutke Dieks bleef ’t Look enkele meters voor en daarmee had Tubbergen gewonnen. Er staat geschreven dat het enthousiasme kende geen grenzen, de hardnekkigste strijd die ooit op Twentse bodem werd gestreden. Maar 40 jaar later, in 1927, het ging iets minder met het klootschieten, werd door een comité Volthe tegen Tubbergen weer uitgedaagd met dezelfde schutters als in 1887 op de Haarlerheide. De 3 Dieksen uit Tubbergen tegen de Mansboeren en ‘t Look uit Rossum. Een zeer grote menigte toeschouwers die dit gade sloeg. Lutke Dieks met 62 jaar de jongste van het stel maar ieder zag nog ferme schoten. Hollink Dieks was nog ouder en had aan kracht ingeleverd, de 3 Dieksen moesten met een kleine nederlaag genoegen nemen.

Maar de hele voorbereiding, de versierde kloot ophangen, de voorwaarden, met hoeveel man wordt er geschoten, de inzet en de locatie, het hoorde allemaal bij het spel. Het ging om Eer en geweten van de buurtschap of Marke

.

Ook in Reutum en Haarle met daarbij ook naburig de Zoeke en het Noordik waren buurtschappen die elkaar uitdaagden. Haarle bestond uit een 10-tal boerderijen met de nodige knechten. Evenzo bij de andere buurtschappen. Het kon zijn dat een goede klootschieter uit een ander dorp of Marke juist als knecht op de boerderij werd aangenomen om wanneer er een klootschietstrijd was te mogen deelnemen voor de buurtschap. Het is zelfs bekend dat een enkele schutter iets meer soldij kreeg om maar met klootschieten te mogen deelnemen. Zou hiermee de transfer met huidig voetbal kunnen worden vergeleken?

 

Jammer is het dat heden ten dage deze voorbereiding niet meer wordt uitgevoerd. De veuropscheeter is nu een echte voorzitter van een vereniging met zijn statuten en reglementen. Alles vastgelegd. Maar met minder charme. Dat wil niet zeggen dat nu met even veel plezier van de klootschietsport wordt genoten.

 

Deel 3 De Zilverenkloot van Twente en de 3 gedenkstenen.

 

Al meer dan 200 jaar wordt op de Haarlerheide, nabij Reutum, de klootschietsport bedreven. De jaarlijkse strijd om “de Zilveren kloot van Twente” wordt ieder jaar op de 1ste zondag van september verschoten. En dat al vanaf 1919. De 1ste wedstrijd was te Arnhem op 4 september en vond plaats op de Deelenseweg te Arnhem in het kader van het Historisch Volksfeest. Nadat de 1ste wereldoorlog in 1918 was geëindigd in overwinning van de geallieerden werd er door het koninkrijk Nederland door iedere provincie iets georganiseerd centraal te Arnhem. De heer J.J. van Deinse nam het initiatief om 14 boerschoppen voor de stok te krijgen door een klootschietwedstrijd te organiseren tussen Noord en Zuid-Twente. De scheiding is dan het Almelo – Nordhornkanaal. Inzet zal dan zijn “de zilveren Kloot van Arnhem”.

 

Meer dan 800 man gaan met de trein vanuit Almelo naar Arnhem om de klootschietwedstrijd te gaan meemaken. Vanuit Reutum en Haarle natuurlijk de 10 beste klootschieters en nog vele supporters.

 

Een mooie foto van de 10 schutters is het bewijs.

 

Er schieten dan 7 boerschoppen van Noord tegen 7 van Zuid. Ieder boerschop heeft 10 klootschieters die elk 1x schieten. Totaal dus 70 schoten. Tijdens deze 1ste wedstrijd is G. Mensink van boerschop Reutum en Haarle de veuropscheeter. De wedstrijd wordt gewonnen door Noord waarbij veuropscheeter G. Mensink de Zilveren Kloot van Arnhem in ontvangst neemt evenals een herinneringen wandbord met medaille. De 2de wedstrijd wordt te Reutum-Fleringen gehouden in 1920 namelijk in het Hondenveld. G. Mensink is namens Noord weer veuropscheeter en dezelfde afspraken gelden. Tijdens de wedstrijd ontstaat onenigheid waardoor Noord de strijd staakte en de veuropscheeter met zilveren kloot vertrok.

 

Tot en met 1926 ligt het stil. Zaterdag 4 juni 1927 wordt voor de 3de keer om de Zilveren kloot geschoten. Wederom is G. Mensink de veuropscheeter tegen Mansboer uit Rossum. Noord wint voor de 2de keer. Tot en met 1970 is er met tussenposen, onenigheid en 2de Wereldoorlog nog 11 keer om de Zilveren kloot geschoten waarbij de heer G.J.J. Luttikhuis in 1947 een vervangende zilveren kloot beschikbaar stelde toen de oude niet meer beschikbaar was. Vanuit Reutum was Harrie Groothuis in 1929 de veuropscheeter, in de 50er en 60er jaren Jan Hulskotte sr., in de 70er, 80er en 90er jaren Jan Hulskotte jr., Jan Lammerink jr. en Gerard Aarnink de veuropscheeters namens Noord. In totaal is tot en met 2021 (vanaf 1971 elk jaar in september) 62 keer gestreden waarbij Noord 33 keer en Zuid 29 keer de winnaar was.

 

Grote animator van Noord-Twente was de heer G.J.J. (Jan) Luttikhuis (1901-1969). Hij was de voorzitter van afdeling Noord-Twente en ook telkens de spreker bij verschillende gelegenheden. De klootschietsport was hem dierbaar. Jammer was dat in 1946 de oude zilveren kloot niet meer beschikbaar was. Hij zorgde er persoonlijk voor dat in 1947 een vervangend exemplaar beschikbaar kwam. Ook reserveerde hij als eigenaar van “de Molenberg” een strook veldgrond van de Haarlerheide voor de klootschietsport, de huidige veldbaan. Veel bewondering had Jan Luttikhuis voor de heren Zwaferink en Hollink van de Losserse en Oldenzaalse afdelingen.

 

De Gedenkstenen op de Haarlerheide.

 

Gedenksteen Johan B. Zwaferink.

 

Zondagmiddag 26 juli 1959 vindt de onthulling van het Johan B. Zwaferink monument plaats op de Haarlerheide.

 

De heer Jan Luttikhuis heeft een plek op de veldbaan beschikbaar gesteld voor het monument waarin tot uitdrukking wordt gebracht de grote verdiensten als voorzitter van de T.K.B. en de klootschietsport in het algemeen. Na de onthulling door de heer Luttikhuis vindt de klootschietwedstrijd om de Johan Zwaferink beker plaats het kampioenschap van Twente voor verenigingen.

 

In 1969 overleed G.J.J. Luttikhuis op 68-jarige leeftijd. Een groot gemis voor de klootschieters in zijn algemeenheid. Als woordvoerder van de afdeling Noord-Twente, decennialang, eigenaar van “de Molenberg” en Haarle heideveld, en als oud-wethouder van de gemeente Tubbergen. In 1970 namen Jan Hulskotte sr. En Jan Eerdman het initiatief om de Zilveren kloot in 1971 weer te gaan verschieten. Het idee was ook om vooraf aan de wedstrijd een gedenksteen te onthullen van de heer G.J.J. Luttikhuis. Zondag 12 september 1971 onthult burgemeester Schepers van Tubbergen het monument. De gebroeders Jan en Hendrik Eerdman hebben de tekst in de veldkei met de hand aangebracht.

Gedenksteen G.J.J. Luttikhuis.

 

Zondag 1 mei 2016 vond s ’morgens de onthulling plaats van de gedenksteen voor Jannie en Marietje Luttikhuis aan het begin van de klootschietsbaan Haarlerheide. Door de beide zoons Jos en Frank Luttikhuis werd het monument onthuld. Uit dankbaarheid voor de klootschietsport en paardensport hebben de klootschieters van Reutum samen met de Koetsen Keerls uit Reutum en Haarle deze gedenksteen geschonken. Jannie Luttikhuis heeft persoonlijk bijna zijn hele leven lang de klootschieters baan Haarlerheide elke week gemaaid o.a. Daarnaast vonden vele hippische wedstrijden plaats op nabijgelegen velden van de Molenberg.

 

Onder grote belangstelling voorafgegaan met paard en wagen werd vanaf de Molenberg het monument bezocht waar de plechtigheid plaats vond.

Gedenksteen Jannie en Marietje Luttikhuis

 

Deel 4 “de glorieuze overwinningen”

 

Al meer dan 200 jaren wordt er op de Haarlerheide, nabij Reutum, de klootschietsport bedreven. Door de jaren heen hebben de klootschieters uit Reutum als buurtschap en vereniging vele successen geboekt.

 

Het Kampioenschap in 1930 met 5 klootschieters.

 

In de vorige eeuw werd vanaf 1927 om het Twents Kampioenschap geschoten. Zowel als ploeg als individueel waren dit de grootse wedstrijden met zeer veel publiek op de Haarlerheide. In 1930 wordt Buurschap Reutum Twents Kampioen met 5 schutters door in 10 schoten een afstand van 1058 mtr. te schieten. Harrie Groothuis (Teuse) was veuropschieter maar ook individueel Twens Kampioen door in 4 schoten 494 mtr. te overbruggen.

 

In 1931 werd Reutum 2de maar wist Harrie Ikink (Hostie Harrie) de titel te veroveren met 835 mtr. In 8 schoten. Jan Maathuis (Moat-Jan) werd 2de met afstand van 828 mtr. In 1934 wist Harrie Ikink nogmaals de titel Twens Kampioen te winnen.

 

Vanaf 1959 wordt de Johan Zwaferink bokaal op de Haarlerheide verschoten met als inzet het Twents Kampioenschap. In 1968 gaat dit verder door inbreng van de Luttikhuisbokaal. Vanaf begin 1980 organiseren de klootschieters van Reutum het Haarlerheidetoernooi. Als vereniging weet Reutum diverse keren te triomferen.

 

Speaker Freddy Mensink tijdens Wereldrecord 1989.

 

20 Augustus 1989 leveren de klootschieters van Reutum een bijzondere prestatie. Op de Haarlerheide vindt voor de 2de keer plaats de uitdagingswedstrijd over 100 schoten op de veldbaan met 4 schutters die elk 25 schoten schieten. De aanval op het wereldrecord wat in de 1ste editie 1988 op 12.800 mtr. is gebracht ook op de Haarlerheide. De kloot was bij 3 verenigingen, Mander Oud-Ootmarsum en Beuningen opgehangen die allen de strijd aangaan.

 

Team Reutum 1989, Wereldrecordhouders veld met 100 schoten.

 

In een vierkamp op een zonovergoten, razendsnelle en snikhete (33 gr.) Haarlerheidebaan wisten de klootschieters van Reutum de wedstrijd te winnen door avonds tegen 19.00 uur het laatste schot op 14.800,36 mtr. te brengen en daarmee een nieuw Wereldrecord te vestigen met een gemiddelde van meer dan148 mtr. per schot. Ook werd voor de 1ste keer live wedstrijdverslag gegeven door Freddy Mensink die op het eind geen stem meer over had. Het vele publiek had genoten van een zeer aantrekkelijke wedstrijd. De schutters; Jan Hulskotte jr. Gerard Aarnink, Jan Lammerink, Frank Luttikhuis met reserves Gerald Bijen, Jos Aarnink en Alphons Poppink werden gehuldigd door wethouder Bernard Weersink van de gemeente Tubbergen voor de geleverde prestatie. De schutters mogen trots zijn op hetgeen is geleverd volgens de wethouder.

 

Bij een 4de poging om het wereldrecord te breken werd door de klootschieters van Mander de zandbaan Streu getransformeerd tot een knetterharde baan. In het kader van 1200-jarig bestaan van Mander werd in een strijd tegen Reutum door Mander het record op 15.300,03 mtr. gebracht. Reutum kwam op 13998,85 mtr. Blijft staan dat het 2 zeer verschillende banen zijn met beiden een uniek record geleverd door 4 schutters over 100 schoten.

 

Vooral in de 80er en 90er jaren van de vorige eeuw wisten de klootschieters van Reutum vele kampioenschappen binnen te halen.

  • In totaal 8 landkampioenschappen, 4 x op het veld en 4 x op de straat

  • In totaal 23 landelijke Cupwedstrijden, 1x straat, 9x veld en 11 x zetten, de jeugd 2x straat en 1 x veld

  • Afgelopen seizoen 2022 winnen de jeugdigen de landelijke straat cup

  • Persoonlijke nationale kampioenschappen meer dan 100 keer is een klootschieter(ster) kampioen.

  • In de Competitie van Noord en Midden-Twente meer dan 60 keer werd een ploeg kampioen.

  • Tijdens de Europese Kampioenschappen wordt Frank Luttikhuis in 1984 met de jeugd veldploeg Europees Kampioen. Annemarie Nijhuis wordt 2de bij de dames op straat in 1984. In Reutum EK1996 wint Jan Hulskotte jr. de 3de prijs op het veld, de verlengde Haarlerheide

 

Slot, jubilea en EK deelname.

 

Al meer dan 200 jaar wordt er op de Haarlerheide, nabij Reutum, de klootschietsport bedreven. In de vorige eeuw via “de kloot ophangen” werd een Marke of Dorp uitgedaagd door de veuropscheeter van de Marke of Dorp. In 1960 kwam er geleidelijk een verenigingsbestuur met Jan Hulskotte sr. Steeds meer als leidende figuur. Daarnaast maakten Jan Maathuis, Jan Eerdman en Jan Luttikhuis deel uit van het bestuur.

 

In 1967 worden de afdelingen Noord en Midden-Twente opgesplitst. Harrie Veldscholten wordt voorzitter van Noord-Twente. - Vanaf 1969 neemt Reutum deel aan de straatcompetitie van Midden-Twente. In Noord-Twente wordt alleen nog op het veld geschoten. In 1969 wordt ook te Losser de I.B.A. opgericht, de International Bowling Association, met als grote animator Johan Poorthuis. Het 1ste EK vindt dan plaats te Losser waaraan Jan Hulskotte sr. En Harrie Veldscholten deelnemen.

 

150 jaar jubileum in 1972.

In 1972 wordt het 150 jubileum gevierd met diverse junior en senior wedstrijden.

 

Inmiddels was de ruilverkaveling afgerond en de Hakeweg aangelegd die de Haarlerheide doorkruist. De klootschieters van Reutum worden uitgerust met een nieuw trainingspak, groen van kleur, bijgedragen door de firma Morskieft. In 1975 wordt voorzitter Jan Hulskotte sr. Ook voorzitter van de Nederlandse Klootschieters Federatie. In 1981 neemt de zoon Jan Hulskotte jr. de voorzittershamer over.

 

Zondag 29 augustus 1982 wordt de Haarlerheide geopend waarbij de baan weer de oorspronkelijke lengte van 800 meter krijgt. De aangelegde slipbaan (in de 60er jaren) is verwijderd door de klootschieters van Reutum. In 1988 wordt Harrie Veldscholten lid van het N.K.B.-hoofdbestuur en in 1989 vice voorzitter. Op 30 juni 1991 wordt Harrie koninklijk onderscheiden door de Burgemeester van Tubbergen dhr. Smal.

 

Zondag 11 oktober 1992 wordt de clubaccomodatie “t Hooge Veld” geopend door wethouder Hetty Olde Loohuis.

Het bestuur van K.V.Reutum meldt zich aan om nabij hemelvaart 1996 de Europese Kampioenschappen Veld op de Haarlerheide te gaan organiseren door de haarlerheidebaan te verlengen met 700 mtr. tot 1500 mtr. Op zaterdag 18 mei 1996 vindt de veld wedstrijd plaats op de verlengde Haarlerheide waarbij de laatste 700 mtr. pal naast de ootmarsumseweg is aangelegd 20 mtr. Breed. Daarnaast een primeur, Freddy Mensink voorziet de hele dag op zijn wonderbaarlijke manier in het Duits, Engels, Iers Twents en Nederlands het verloop van de wedstrijd van commentaar.

 

175 jaar jubileum in 1997.

Opnieuw wordt in 1997 het 175-jarig jubileum gevierd. De klootschieters van Reutum brengen samen met de Heemkunde Reutum en Haarle een mooi boek uit met als titel 175 jaar klootschieten op en rond de Haarlerheide. Ook de firma Morskieft laat zich gelden door de club wederom een nieuw trainingspak voor alle leden aan te bieden.

 

In 2012 neemt Sander Telgenhof de voorzittershamer over van Jan Hulskotte jr. Door het bestuur wordt weer gemeld om in 2016 het Europees Kampioenschap te gaan organiseren voor zowel de Opening te Ootmarsum, de Veldwedstrijd als de Zetwedstrijd op de Haarlerheide . De straatwedstrijd wordt door de klootschieters van Tilligte op zich genomen. Op zaterdag 7 mei wordt de zetwedstrijd op het voetbalveld van de Molenberg gehouden waarbij ook een Lentefair als bijprogramma met daarbij een grote feesttent.

 

Zondag 8 mei 2016 is wel een historische dag geworden waarbij de verlengde Haarlerheidebaan, die nu parallel naast de Revinksweg lag, 4 nieuwe Europese Records opleverde. Onder perfecte omstandigheden, supersnel veld, 30 gr. zonneschijn, wist men in elke klasse een nieuw record neer te zetten. Bij de heren bracht Rob Scholten maar liefst 1770 mtr. op het scorebord in 10 schoten, gemiddeld 177 mtr. Nog nooit vertoond.

Rob Scholten

 

Bij de Dames wist Silke Tulk het record te verbreken naar 1332 mtr. Bij de meisjes was het Renske Arends met 1210 mtr. en bij de jongens de Duitser Jonas Schüler met 1400 mtr. Supermooie wedstrijden met bijna 4000 mensen als publiek die op sublieme wijze door Freddy Mensink commentaar werden voorzien.

Freddy Mensink en Rob

 

Dit was ook de laatste keer voor Freddy die vanaf 1996 elke 4 jaren de Europese Kampioenschappen van commentaar voorzag, in Ierland, in Italië in Duitsland en in Schleswig Holstein.

 

 

EK deelnemers vanaf 1969 KV Reutum

Ja, de deelname van klootschieters uit Reutum is al vanaf 1969 een feit voor de Europese Kampioenschappen. Het bestuur van Reutum ging met zijn allen in 1970 als deelnemer naar Ierland.

 

Jan Hulskotte sr. Harrie Veldscholten, Jan Eerdman, Johan Nijhuis en Jan Lammerink sr. Met daarbij Jan Mensink als tolk en Jan Morskieft als begeleider. Nog jaren werd er nog gesproken over deze bijzondere reis naar Cork in Ierland.

Foto E.K. 1970 Ierland

De Nederlandse veldselectie met staande van links naar rechts: J. Brilman H. Kuipers,

H. Veldscholten,  G. Poorthuis, J. Hulskotte en R. van der Horst.

Zittend van links naar rechts: J. Nijhuis, J. Lammerink, J. Eerdman en H. Timmerhuis.

 

In volgende jaren 1972 en 1974 werd te Duitsland deelgenomen door Jan Hulskotte. , Harrie Veldscholten, Jan Eerdman en Henny Hesselink. In 1977 gingen Jan Hulskotte jr. en Jan Lammerink jr. naar Cork in Ierland voor EK deelname en bijzonder was dat Toon Veenhuis als trainer van de Reutumse Jeugd meeging.

 

Vanaf 1980 wordt ieder 4 jaren een EK georganiseerd. In Tubbergen 1980, In Duitsland in 1984 en 1988 nemen telkens Jan en Richard Lammerink, Jan Hulskotte jr. en Frank Luttikhuis deel en bij de dames Annemarie Nijhuis en Ine Hulskotte. Frank Luttikhuis behaald de gouden ploegenmedaille voor jeugdploeg veld in 84 en Annemarie Nijhuis wint zilver bij de dames onderdeel straat.

 

In 1992 is Cork Ierland de organisator met wederom Jan Hulskotte jr. Jan Lammerink jr. en Frank Luttikhuis als deelnemers. In 1996 nemen dezelfde schutters te Reutum deel aan EK veld waarbij Jan Hulskotte jr. de bronzen medaille behaald. Herald Veenhuis en Annemarie Nijhuis nemen deel aan straatwedstrijd te Geesteren voor heren en dames.

 

Vervolgens is er weer deelname in 2012 bij EK te Italië in Pesaro waarbij Karlijn Lammerink de deelneemster is op onderdeel veld en zetten bij de meisjes. Een prima 5de plaats voor veld en zilver voor ploegen veld en brons voor ploegen zetten. In 2016 is Karlijn te Reutum nogmaals de deelnemer op onderdeel zetten en wint met de damesploeg brons. - In 2022 nemen Stef Huiskes en Bart Hemmer deel aan EK te Duitsland in Meldorf. Stef wint met de straat heren de bronzen medaille en wordt keurig 6de. Bart wint met de ploeg brons voor de jeugdploeg. Al met al mooie wedstrijden en op naar 2024 te Duitsland.

 

Receptie 200 jaar KV Reutum en jubileumronde.

Afgelopen zaterdag 10 september was de receptie bij de Molenberg voor 200 jaar klootschieten KV Reutum. Met een zeer grote opkomst gaf voorzitter Sander Telgenhof een uiteenzetting van de vereniging. Namens de gemeente Tubbergen wist wethouder Hilde Berning – Everlo mooie anekdotes te vertellen over klootschieten op en rond de Haarlerheide en bracht de felicitaties over. De voorzitter van de Nederlandse Klootschietersvereniging, Peter Zanderink ging ook in op de centrale rol van de KV Reutum nu en in het verleden die het gaf aan de klootschietsport. Met name het goed verlopen NK-jeugd afgelopen jaar en niet te vergeten het EK 2016.

 

Vervolgens nam voorzitter Sander Telgenhof het woord om sponsor Jan Morskieft te vragen samen met zijn vrouw Olga het nieuwe trainingspak voor alle leden te onthullen..

Groepsfoto

 

Een mooie groepsfoto van alle leden op de Haarlerheide werd Jan en Olga aangeboden. Vervolgens werden Jos en Jolanda Luttikhuis gevraagd het cadeau van KV Reutum te onthullen welke op de Haarlerheide een mooie plek krijgt naast de gedenksteen van wijlen G.J.J.Luttikhuis , de opa van Jos en Frank. Namelijk een kunstwerk van 2,5 x 1,6 mtr. een prachtig vergezicht op de Haarlerheide met een klootschieter in actie gemaakt door Chris Veldhof.

 

Kunstwerk gemaakt door Chris Veldhof.

 

Zondagmiddag zijn de festiviteiten afgesloten met een jubileum ronde met deelname van maar liefst 27 groepen. Gestart werd bij de kantine op de veldbaan, vervolgens de zandweg naar Revinksweg en stukje wandelen om op de Hakeweg het laatste traject te voltooien. Zowel in een damesklasse als heren klasse was een jubileumwisselbeker beschikbaar gesteld.

 

Uitslag dames:

1. Haarle, Rosan Ikink

2. Het Loosan, Danielle Huiskes

3. Gruttenmaat, Hetty Veenhuis

 

Uitslag heren:

1. Ootmarsumseweg, Gerald Hesselink

2. Agelerweg, Bart Hemmer

3. Het Loosan, Ronald Pouwel.

 

Al met al prima verlopen toernooi onder mooie weersomstandigheden.

 

Jan Lammerink

aug. sept. 2022